Vyhlásenie výsledkov 13. ročníka súťaže "VEĽKÁ CENA SOPK" za rok 2014

Slovenská obchodná a priemyselná komora od roku 2001 vyhlasuje súťaž Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. Do 13.ročníka súťaže za uplatňovanie etických princípov v podnikaní "Veľká cena SOPK" za rok 2014, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 21.4.2015 v Bratislave pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, sa zapojilo 18 spoločností.

Spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s., bolo v rámci súťaže udelené:

„Čestné uznanie za splnenie podmienok a kritérií súťaže – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2014“

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac