NEPREHLIADNITE ! Info k výpisom z Vášho účtu


Vážení klienti,


Výpis a výkaz z Vášho osobného účtu k 31.12.2020 Vám bude k dispozícii na PORTÁLI pre účastníka od 21.1.2021.

V prípade, že Vaša účastnícka zmluva so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy, nájdete na PORTÁLI aj Potvrdenie o zaplatených príspevkoch za rok 2020.

Klientom, ktorí majú v zmluve uvedenú emailovú adresu, zasielame Výpis a výkaz z osobného účtu elektronicky v termíne od 21.1.2020.
V prípade, že účastnícka zmluva so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy, bude prílohou emailu aj Potvrdenie o zaplatených príspevkoch za rok 2020.

Klientom, ktorí doručia spoločnosti písomnú žiadosť o Zaslanie výpisu v listinnej podobe, budú tieto informácie zasielané poštou priebežne od 21.1.2021 na adresu uvedenú v žiadosti.

 

VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA

Vďaka vernostnému programu dostávajú naši klienti vždy viac - za každé zaplatené euro Vám pridelíme vernostné body, prostredníctvom ktorých môžete získať jednorázový finančný bonus alebo môžete body vymeniť za darčeky.

viac