Štatistika účastníkov
Archív štatistík

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2017

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2017:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 20 10        
Počet účastníkov 527 467        
Počet nových poberateľov dávok 605 514        
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 30,27 30,39        
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 0,2411 0,0687        
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  0,3140 0,0026        
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,1810 0,1708        

UKAZOVATEĽ

V roku 2017:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 35 25 30 23 29 31
Počet účastníkov 636 1149 1038 881 788 1154
Počet nových poberateľov dávok 544 474 911 1100 649 534
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 32,66 29,19 28,81 29,88 29,86 31,56
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) -0,1798 0,9214 0,4231 0,3104 0,2912 -0,4189
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  -0,1843 1,2337 1,1024 0,5831 0,2530 -0,9409
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) -0,4112 0,0420 - 0,2348 0,1511 -0,0148 -0,2152

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2016:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 22 37 16 21 30 26
Počet účastníkov 543 1030 882 845 860 1372
Počet nových poberateľov dávok 603 454 812 1185 870 650
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 30,37 28,58 28,43 28,73 28,71 30,28
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) -1,5451 -0,1666 1,9656 0,6497 0,5111 -0,4199
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  -3,6643 - 1,9510 2,7056 1,0175 1,1894 -1,8408
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) -0,3706 0,3054 0,2529 - 0,2866 0,0958 0,2577

 

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2016:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 10 14 11 22 23 18
Počet účastníkov 307 458 742 769 808 561
Počet nových poberateľov dávok 738 590 524 625 544 560
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 28,81 29,11 29,11 29,71 28,94 34,21
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 1,6996 0,6595 -0,0347 -0,0844 -1,0659 0,7559
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  2,8227 0,7349 -0,3648 0,5812 -0,8030 1,0064
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,0245 0,0318 0,0807 -0,3104 - 0,4732 0,0591

 

Štatistika účastníkov od 1.4.2007
 

UKAZOVATEĽ

 

Od vzniku Stabilita d.d.s.,a.s. do:

    31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Počet zamestnávateľských zmlúv   312 562 716 867 1 020 1 162 1 311 1 558 1 866 2116
Počet účastníkov   4 120 10 435 15 378 25 152 31 736  40 354 51 520 60 134 71 812 80 989
Počet nových poberateľov dávok   1 889 8 691 19 108 31 286 40 323  48 723 50 545 60 125 67 736 75 891
Priem. mesačný príspevok ( EUR/Sk)   766 788 26,48 26,82  27,16  27,39 27,63 27,82 27,98 28,12
Priemerný vek účastníkov   44 44 45 45  45  45 45,7 46 46,1 46,32
Čisté výnosy (%) príspevkový fond   **1,073 -2,307 8,6219 3,2102  -2,8406  11,1961 -0,2000 4,2711 -4,4487 2,8000
Čisté výnosy (%) výplatný fond **   **1,702 1,528 2,3280 1,7618  0,7536 5,3164 3,6700 4,2350 -0,4422 -0,3400
Čisté výnosy (%)  akciový fond ***             7,0073 2,5800 7,6402 - 5,7237 1,2400