Štatistika účastníkov
Archív štatistík

Vybrané štatistické údaje v jednotlivých mesiacoch r. 2016

UKAZOVATEĽ

V roku 2016:

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Počet zamestnávateľských zmlúv 22 37 16 21 30 26
Počet účastníkov 543 1030 882 845 860 1372
Počet nových poberateľov dávok 603 454 812 1185 870 650
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 30,37 28,58 28,43 28,73 28,71 30,28
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) -1,5451 -0,1666 1,9656 0,6497 0,5111 -0,4199
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f. (%)  -3,6643 - 1,9510 2,7056 1,0175 1,1894 -1,8408
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) -0,3706 0,3054 0,2529 - 0,2866 0,0958 0,2577

 

 

UKAZOVATEĽ

V roku 2016:

 

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Počet zamestnávateľských zmlúv 10 14 11 22 23 18
Počet účastníkov 307 458 742 769 808 561
Počet nových poberateľov dávok 738 590 524 625 544 560
Priemerný mesačný prísp. (EUR) 28,81 29,11 29,11 29,71 28,94 34,21
Zhodnotenie v STABILITA p.f.(%) 1,6996 0,6595 -0,0347 -0,0844 -1,0659 0,7559
Zhodnotenie v STABILITTA a.p.f (%)  2,8227 0,7349 -0,3648 0,5812 -0,8030 1,0064
Zhodnotenie v STABILITA v.f.(%) 0,0245 0,0318 0,0807 -0,3104 - 0,4732 0,0591

Štatistika účastníkov od 1.4.2007

UKAZOVATEĽ

 

Od vzniku Stabilita d.d.s.,a.s. do:

    31.12.2007   31.12.2008   31.12.2009   31.12.2010   31.12.2011   31.12.2012   31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
Počet zamestnávateľských zmlúv   312   562   716   867   1 020   1 162   1 311 1 558 1 866
Počet účastníkov   4 120   10 435   15 378   25 152   31 736    40 354   51 520 60 134 71 812
Počet nových poberateľov dávok   1 889   8 691   19 108   31 286   40 323    48 723   50 545 60 125 67 736
Priem. mesačný príspevok ( EUR/Sk)   766   788   26,48   26,82    27,16    27,39   27,63 27,82 27,98
Priemerný vek účastníkov   44   44   45   45    45    45   45,7 46 46,1
Čisté výnosy (%) príspevkový fond   **1,073   -2,307   8,6219   3,2102    -2,8406    11,1961   -0,2000 4,2711 -4,4487
Čisté výnosy (%) výplatný fond **   **1,702   1,528   2,3280   1,7618    0,7536   5,3164   3,6700 4,2350 -0,4422
Čisté výnosy (%)  akciový fond ***                       7,0073   2,5800 7,6402 - 5,7237