Poplatky za správu fondov v novom roku opäť klesajú
S účinnosťou od 1.1.2017 znižujeme odplatu za správu jednotlivých fondov