Zasielanie výpisov za rok 2016

Výpisy z osobných účtov za rok 2016 /papierová forma/  bude STABILITA, d.d.s., a.s., zasielať svojim klientom v dňoch 30.-31.1.2017


Účastníci a poberatelia dôchodkov, ktorí majú aktivovanú službu zasielania výpisov v elektronickej forme a majú prístup na svoje účty prostredníctvom Portálu, nájdu svoje výpisy z účtov v záložke "Zoznam výpisov" od 27.1.2017.

Vaša Stabilita