Poplatky za správu fondov v novom roku opäť klesajú

S účinnosťou od 1.1.2017 znižujeme odplatu za správu jednotlivých fondov nasledovne:


Odplata za správu Stabilita príspevkového d.d.f., STABILITA, d. d. s., a. s.  bola na rok 2017 stanovená  v súlade s ustanoveniami § 35, § 35a, § 87o zákona* vo výške 1,50 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata za správu Stabilita akciového príspevkového d.d.f., STABILITA, d. d. s., a. s.  bola na rok 2017 stanovená   vo výške 1,50 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. Odplata za správu Stabilita výplatného d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. je na rok 2017 stanovená vo výške 0,75% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde.

Vaša Stabilita