Neprehliadnite nové kľúčové informácie

1.1.2015. nadobudli účinnosť nové dokumenty - „Kľúčové informácie“ k jednotlivým príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom.


Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým súčasným i budúcim sporiteľom zrozumiteľným spôsobom spracované základné informácie, potrebné pri výbere doplnkového dôchodkového fondu. Tieto dokumenty nahradia doterajšie Informačné prospekty, platné do 31.12.2014.